Category: općenito

Tajfun na Filipinima i WT marketing

Mnogi se još sjećamo super tajfuna koji je u studenom 2013. donio razorenje na Filipinima. Poginulo je oko 6200 ljudi.     Na službenoj stranici WT-a se pojavio video kako je jedan član Vodećeg tijela otišao na Filipine da ih obiđe, ohrabri i da vidi… more »

Isus posrednik do Boga?

    <iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/hB3s1R1W1-M" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> more »

"Rekao nam je Isus!"

 Citirat ću ovdje post od neaktivnog JS u kojem govori o nesikrenosti "Vodećeg tijela" Jehovinih svjedoka koji nemaju smjelosti priznati i pokajati se za svoje propuste. Post je na kraju i životan i samim time daje određenu poruku.   U Izaiji 59. gla… more »

"Vjerni i razboriti rob/upravitelj" u ranoj crkvi

    1Neka nas ljudi smatraju Kristovim slugama i upraviteljima Božjih svetih tajni.2A od upravitelja se traži da bude vjeran. (1 Kor 4:1-2, NWT) more »

Pismo jednog Jehovinog svjedoka

Ovo je pismo upućeno članovima vodećeg bloga bivšij JS-a u jednoj susjednoj zemlji, od strane anonimnog, visokopozicioniranog Jehovinog svjedoka. Zdravo. Ispričavam se na anonimnosti, ali sam na previše visokom položaju da bi išta konkretno napisao o… more »