Category: općenito

Potpuno povjerenje

Budući da Jehova Bog i Isus Krist u potpunosti imaju povjerenja u vjernog i razboritog roba, ne bismo li onda i mi trebali imati povjerenja u njega?  http://wol.jw.org/hr/wol/d/r19/lp-c/2009123?q=u+potpunosti+imaju+povjerenja+u+vjernog+i+razboritog+rob… more »

Povijesni revizionizam Watchtower style (1.dio)

Kako WT predstavlja što su o 1914. godini Istraživači Biblije doista učili prije 1914 godine? Ako razgovarate s običnim Jehovinim svjedokom o nekim datumima poput Isusovog ponovnog dolaska (parusije) i 1914… more »

Slavljenje "nebiblijskih" blagdana

Jedan prigodni post... :) O Božiću. Naišao sam na ove riječi u Probudite se! od 22.9.2003 Pritom nije najvažnije što je taj običaj značio prije nekoliko stotina godina, već kako se danas na njega gleda u području u kojem živite. Razumljivo je da se m… more »

Pitanja uz Jeremijinih 70 godina

 O 1914 nismo baš tako puno pričali. Zato sam ti i dao materijale da vidiš argumentaciju (koju ti nisam mogao usmeno prenijeti) i dogovorili smo se bili da ćeš ju proučiti, pripremiti se i da ćemo nakon toga o tome pričati. I ovdje si mi to obećao a sad… more »

"Vodeće tijelo" u ranoj crkvi?

Ova analiza je preuzeta s forum.hr-a a autor je sivko5. Analizira se postoji li u Novom zavjetu svjedočanstvo  da jeu Jeruzalemu psotojalo tijelo koje je upravljalo svim podhvaatima u sveopćoj ranoj crkvi. Djela 20:22-32  "22 A sad me, evo, duh potiče… more »