Comment from: Okan [Visitor]
OkanAko je JEHOVA ‘jedini pravi Bog’, u kom je smislu JESUS “Bog”?

Sam je JESUS svog Oca nazvao “jedinim pravim Bogom” (Ivan 17:3). A Jehova je rekao: “OSIM MENE NEMA BOGA ” (Iza. 44:6). Apostol Pavao napisao je da za prave kršćane “postoji jedan Bog, Otac” (1. Kor. 8:5, 6).Dakle, JEHOVA je jedinstven, nitko mu drugi nije ravan. JEHOVA je u oštroj opreci sa svim drugim “bogovima” — idolima, ljudima koje se idolizira i Sotonom. Sve su to lažni bogovi.
Za JESUS Biblija kaže da je “bog”, čak “Bog Moćni” (Ivan 1:1; Iza. 9:6). NO NIGDE ZA NJEGA NE KAZE DA JE SVEZNAJUC I SVEMOGUC POPUT JAHVE (1. Mojs. 17:1).


JESUS je “odraz [Božje] slave”, no Otac je Izvor te slave (Hebr. 1:3). JESUS ni na koji način ne nastoji zadobiti položaj koji ima njegov Otac ABBA. Sam je izjavio: “JAHVE, Boga svojega, obožavaj i jedino njemu služi!” (Luka 4:8).


On postoji “u Božjem obličju”, a Otac ABBA je zapovjedio “da se u ISUSOVO ime prigne svako koljeno”, no to se treba činiti “na slavu Boga, Oca” Filip. 2:5-11;U Ivanu 17:3 (JB) opisano je kako se JESUS molio svom ABBA : “Ovo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga, i koga si poslao — JESUSA KRISTA.” (JESUS NIJE SEBE NAZVAO “JEDINIM ISTSINSKIM BOGOM”, NEGO JE TU TITULU PRIPISAO SVOM ABBA OCU.)
Ivan 20:17, JB: “Kaže joj [Mariji Magdaleni] Isus: ‘Ne zadržavaj se sa mnom jer još ne uziđoh Ocu, nego idi mojoj braći i javi im:>> UZLAZIM OCU SVOME I OCU VASEMU, BOGU SVOMU I BOGGU VAEMU.’”


(Dakle, Otac je uskrsnulom JESUS bio Bog, kao što je to bio i Mariji Magdaleni.


ZANIMLJIVO JE DA NIDJE U BIBLIJI NE MOZE MO PROCITATI DA JE OTAC ABBA SINA NAZVAO “MOJ BOG ” :-)
11.12.12 @ 12:02
Comment from: Dario [Visitor]
DarioOkane, varaš se, Otac prema Bibliji to tvrdi za Sina:

Poslanica Hebrejima 1,8
ali za Sina: Prijestolje je tvoje, Bože, u vijeke vjekova, i pravedno žezlo - žezlo je tvog kraljevstva.
25.08.13 @ 18:48

This post has 10 feedbacks awaiting moderation...

« "Vodeće tijelo" u ranoj crkvi?Kako se postaje Jehovin svjedok? »