<< 1 2

Comment from: shimeto [Visitor]
shimetodakle iz ova 2 bib. odlomka jasno piše da se sedamdeset godina trebaju navršiti NAD Jeruzalemom, a ne nad Babilonom za kojeg ćitamo, da tek kad ISTEKNU , a ne kad se na njemu navrše, Babilon biva pozvan na odgovornost i pretvoren u vječnu pustoš.

Otkud onda ideja da je tih 70g DANO BABILONU, kao preriod njegove dominacije.

Iz ova dva spominjanja 70 to se objektivnim nepristranim ćitanjem golog bibl. teksta nigdje osnovano ne može isčitati.

a na preostala spominjanja 70g, osvrnut ću se nakon osvrta na tvoj zadnji komentar.

do tada, pozdrav!
28.09.14 @ 15:46
Comment from: shimeto [Visitor]
shimetojedan zanimljivi detalj...

znaš li da u Dan 9:2 na hebrejskom, ispred riječi ruševine ili pustoši stoji prefiks le?

לְחָרְבוֹת l'chär'vôt

Ako se primijeni tvoj princip, citiram ga kako si napisao

- "Danijel kaže da će se 70 godina navršiti DOK je Jeruzalem opustošen. On izričito ne tvrdi da će PUSTOŠENJE Jeruzalema trajati 70 godina,."

da pogledamo moguća značenja prefiksa le

- לְ or לָ

prefixed preposition -
to, for, towards, belonging to, in regard to, according to, in.

dakle, po kojim to izvornim riječima Danijel KAŽE da će se 70g navršiti DOK je Jeruzalem opustošen?

Ako ovdje prefiks le stoji ispred riječi ruševine ili pustoš (Jeruzalema) jednako kao što stoji u JER 29:10 ispred riječi Babilon, kako to da se sedamdeset godina ne bi moglo po tvom odnositi u Dan 9:2 ZA, ili da je DANO 70G Jeruzalemskim ruševinama,ili da se odnose na RAZRUŠENI,OPUSTOŠENI JERUZALEM,
a može glasiti u JER.29:10 da isti izvorni prefiks znači da je 70g DANO Babilonu ili da se odnose NA BABILON?
28.09.14 @ 23:05
Comment from: admin [Member] Email
Ispričavam se na malo kasnom odgovoru... Obaveze, što reći...

Ono moje "dok" je tumačenje i ne piše u izvorniku. Kao što sam prije napisao, pri prvom čitanju izgleda da se 70 godina odnosi na vrijeme opustošenog Jeruzalema.
I gledajući izolirano ovaj stih, također sam rekao da je prvo tumačenje koje se nameće da je Jeruzalem bio razrušen 70 godina.

Ostavlja li Danijel prostora za druga tumačenja ili je "zacementiran"?

Tvrdim da postoji prostor za druga tumačenja.

- Jedno je koje sam već pisao... pošto je Danijel čitao Jeremiju koji ne govori o 70 godina razrušenog Jeruzalema već o Babilonskoj dominaciji, krahom Babilona i navršenjem tih 70 godina nad ruševinama Jeruzalema, Daniel moli Boga da vrati Židove u domovinu.


- Slijedeće moguće tumačanje je da Danijel pod "Jeruzalem" ne misli doslovno na grad nego općenito na zemlju Judinu - koja se smatrala opustošenom i PRIJE konačnog pada Jeruzalema - pogledaj Jeremija 32:43, i 33:12).

Ovo zadnje tumačenje dobija na težini kada se uzme u obzir da Židovski antički povjesničar J. Flavije piše da je sam grad Jeruzalem bio rarušen 50 godina, Against Apion Book I, Chapter 21:

"These accounts agree with the true histories in our books; for in them it is written that Nebuchadnezzar, in the eighteenth year of his reign, laid our temple desolate, and so it lay in that state of obscurity for fifty years; but that in the second year of the reign of Cyrus its foundations were laid, and it was finished again in the second year of Darius."

a u 19. poglavlju piše: "when it so happened that our city was desolate during the interval of seventy years,"

Ili Flavije sam sebi proturiječi ili Flavije zna na koji su način Židovi razmišljali i da su pustošenje Jeruzalema shvaćali u širem smislu služenja Babilonu. A da su konkretno ruševine grada i Hrama trajale 50 godina.

- Još jedno tumačenje je da se 70 godina ne mora tumačiti doslovno - kao u primjeru Tira u Iza 23-15-17. Tamo se govori da će Tir biti "zaboravjen" i nakon 70 godina da će ga Bog opet pohoditi. No zna se da Tir nije bio pod okupacijom Babilona 70 godina, već manje (čak se i WT s tim slaže).
30.09.14 @ 15:31
Comment from: admin [Member] Email
Kažeš:
>> Dakle, kraj perioda 70g očito nije Kirovo osvajanje Babilona 539pne, jer, tada iako jest Babilon u određenoj mjeri, pozvan na odgovornost i kažnjen, ipak nije pretvoren U PUSTOŠ VJEČNU. To je postao tek nekih 6st kasnije. <<

Koji je to povijesni događaj bio kada je po tebi Babilon pretvoren u pustoš vječnu?

Jesu li tada zemlju kaldejsku nastanjivali kaldejci/babilonci i tko je tada bio Babilonski kralj?
Naime, Jer 25:12 jasno kaže da će Bog kazniti "kralja babilonskoga i narod onaj".

Činjenica je da je Babilonsko carstvo zauvijek bilo skršeno oko 70 godina nakon što su izrečene riječi da će se to desiti nakon 70 godina, tj 539 pne.
Zbog toga tvrdnja da se to zaista desilo 600 godina nakon toga je u najmanju ruku poprilično neuvjerljivo.


Kažeš:
>> ipak nije pretvoren U PUSTOŠ VJEČNU. To je postao tek nekih 6st kasnije. Znači li to da je Jeremijinih 70g završilo tek 6st kasnije? Ne bi imalo smisla... <<

Ako se shvati da je je ta pustoš "političkog" tipa - onda je Babilon zaista opustošen za svu vječnost jer je tada završilo Babilonsko carstvo koje više nije nikada obnovljeno.

A opet ako se ide s doslovnim tumačenjem "vječne pustoši" onda ni padom Jeruzalema se nije ispunila Božja riječ iz Jer 25:9 gdje kaže za Judu "izručit ću ih kletom uništenju i učinit ću ih užasom i ruglom, vječnim razvalinama" jer su se nakon povratka iz Babilona Jeruzalem i Juda obnovili.
Ali kraljevstvo nije.


>> ps.pitanje:na što se tih 70g po tebi odnosi? <<

Pa na temelju Jer 25 i 29 zaključujem da se 70 godina odnosi na period kada je Babilon bio vodeća svjetska sila. Mislim da je 609 umro zadnji Asirski kralj (i Asirija je bila do tada glavna svjetska sila)... 605 nakon one jedne bitke je i potvrđena ta dominacija Babilona kao svjetske sile i tada su Juda i okolni narodi počeli služiti kralju Babilonskom za "70 godina". U tom smislu ne mislim nužno da je 70 godina striktan broj, već okvirni.
30.09.14 @ 15:59
Comment from: shimeto [Visitor]
shimetozamolio sam da najprije razmotrimo goli biblijski tekst, jel to tako teško?

zahvaljujem na ostalim informacijama, ali od sad ostavimo ih po strani, jer moglo bi se o tome na dugo i naširoko, i upitno je jesu li potpune ili djelići.

zato ću se osvrtati samo na tvoje tumačenje biblijskog teksta, da ustanovimo što goli biblijski tektst govori o toj temi.

Tako da ću se redom kojim si tumačio biblijske odlomke, osvrtati na te komentare.
30.09.14 @ 16:54
Comment from: shimeto [Visitor]
shimeto... a sve s ciljem da vidimo oboje jesu li naši komentari u skladu sa izvornim tekstom, dakle, čisto u skladu sa Biblijom ili se usuđujemo promovirati svoje osobne stavove, vjerovanja i tumačenja.

vjerujem da će biti zanimljivo. ;)

do tada pozdrav
30.09.14 @ 19:55
Comment from: shimeto [Visitor]
shimetoDan 9:2

tvoje tumačenje:

"Ono moje "dok" je tumačenje i ne piše u izvorniku.

- tumačenje je krivo jer kako je vidljivo izvorne riječi ne dopuštaju značenje "dok"

"Kao što sam prije napisao, pri prvom čitanju izgleda da se 70 godina odnosi na vrijeme opustošenog Jeruzalema.
I gledajući izolirano ovaj stih, također sam rekao da je prvo tumačenje koje se nameće da je Jeruzalem bio razrušen 70 godina."

- pri prvom čitanju izgleda tako? a kako izgleda pri 5, šestom ili desetom? drukčije?

- ne nameće se nikakvo tumačenje. ne piše li jednostavno i lako razumljivo-
"broj godina koje se, prema riječi koju je Jehova uputio proroku Jeremiji,+ imaju navršiti nad opustošenim Jeruzalemom,+ naime sedamdeset godina.+

može li jasnije?
NAD OPUSTOŠENIM Jeruzalemom treba se navršiti 70g. to piše. ništa se ne nameće. neki prijevodi čak kažu Jeruzalem treba ležati pust 70g.

"Ostavlja li Danijel prostora za druga tumačenja ili je "zacementiran"?

Tvrdim da postoji prostor za druga tumačenja."

Naravno, postoji prostor za bezbroj špekulacija. Ali, Pismo je jasno.

"... pošto je Danijel čitao Jeremiju koji ne govori o 70 godina razrušenog Jeruzalema već o Babilonskoj dominaciji, krahom Babilona i navršenjem tih 70 godina nad ruševinama Jeruzalema,

- Danijel nije samo čitao Jeremiju, on sam piše da je RAZUMIO Jeremiju.

Kako? Pa neka nam sam kaže...

"...RAZUMIO SAM iz knjiga BROJ GODINA KOJE SE, prema riječi koju je Jehova uputio proroku Jeremiji,IMAJU NAVRŠITI NAD OPUSTOŠENIM JERUZALEMOM,+ naime SEDAMDESET godina.

Ne piše da je razumio čitajući Jeremijine knjige, da je 70g DANO Babilonu,niti da se tih 70g imaju navršiti NAD Babilonom ili da se odnose NA Babilon.

Tako piše u Bibliji. Danijel je napisao kako je shvatio. Nije mogao biti jasniji i precizniji.

Sigurno je čitao i RAZUMIO i riječi iz JER. 25:10-12, a i 29:10. Pročitao ih je i RAZUMIO.

I ZAPISAO JASNO KAKO JE RAZUMIO.

-PUSTOŠ JERUZALEMA TRAJALA JE 70g.-


- "- Slijedeće moguće tumačanje je da Danijel pod "Jeruzalem" ne misli doslovno na grad nego općenito na zemlju Judinu - koja se smatrala opustošenom i PRIJE konačnog pada Jeruzalema - pogledaj Jeremija 32:43, i 33:12).


-??? ovo neću ni komentirati. jer ili je u najmanju ruku namjerno izvrtanje očitog biblijskog teksta iz Dan 9:2 ili neozbiljnost.

- "Još jedno tumačenje je da se 70 godina ne mora tumačiti doslovno - kao u primjeru Tira u Iza 23-15-17. Tamo se govori da će Tir biti "zaboravjen" i nakon 70 godina da će ga Bog opet pohoditi. No zna se da Tir nije bio pod okupacijom Babilona 70 godina, već manje (čak se i WT s tim slaže). "

Zadržimo se mi na 70g nad Jeruzalemskim razvalinama. O Tiru možemo drugom prilikom.

30.09.14 @ 22:14
Comment from: shimeto [Visitor]
shimetoDaniel 9:2 CJB
Complete Jewish Bible

in the first year of his reign, I, Dani'el, was reading the Scriptures and thinking about the number of years which ADONAI had told Yirmeyah the prophet would be the period of Yerushalayim's desolation, seventy years.Daniel 9:2 NIV
New International Version

in the first year of his reign, I, Daniel, understood from the Scriptures, according to the word of the LORD given to Jeremiah the prophet, that the desolation of Jerusalem would last seventy years.
30.09.14 @ 22:54
Comment from: shimeto [Visitor]
shimeto-"Koji je to povijesni događaj bio kada je po tebi Babilon pretvoren u pustoš vječnu?
...Činjenica je da je Babilonsko carstvo zauvijek bilo skršeno oko 70 godina nakon što su izrečene riječi da će se to desiti nakon 70 godina, tj 539 pne.
Zbog toga tvrdnja da se to zaista desilo 600 godina nakon toga je u najmanju ruku poprilično neuvjerljivo."


- Da vidimo što kaže Biblija, je li pustoš vječna za Babilon nastupila 539pne ili kasnije:

JER 25:13- "Dovest ću na tu zemlju (Babilon,12r)sve riječi svoje koje sam protiv NJE izrekao, sve što je zapisano u knjizi OVOJ, što je prorokovao Jeremija protiv svih naroda.

Dakle, što je to Jehova Bog dao zapisati preko Jeremije u vezi vječne pustoši Babilona? Da će ga samo "politički" slomiti ili nešto više?

Dopustimo Jeremiji da nam otkrije:

50:40

“Kad ga Bog razori, kao što je razorio Sodomu i Gomoru i susjedne gradove njihove”, kaže Jehova, “nitko od ljudi neće ondje živjeti, nitko od sinova ljudskih neće se u njemu nastaniti."

Da bi bilo još jasnije, poslušajmo što je o vječnoj pustoši Babilona,još prije Jeremije, prorekao Izaija:

13poglavlje: "19 Babilon, ukras kraljevstava, ljepota i ponos Kaldejaca,+ bit će KAO SODOMA I GOMORA KAD IH JE BOG UNIŠTIO.+ 20 NIKAD VIŠE neće biti nastanjen, neće ga više biti ni u jednom naraštaju budućem.+ Arapin ondje neće razapinjati šator svoj, niti će pastiri voditi stada svoja da počivaju ondje. 21 Ondje će počivati životinje koje u bezvodnom kraju žive, kuće nekadašnjih stanovnika njegovih nastanit će sovuljage. Nojevi će ondje prebivati, demoni jarčjeg lika poskakivat će onuda. 22 Šakali će zavijati u utvrđenim dvorima njegovim, zmije velike bit će u nekoć raskošnim palačama njegovim. Vrijeme se njegovo približava, dani se njegovi neće odgoditi.”

Dakle, kako i kada je Babilon,prema Jeremiji i Izaiji trebao postati PUSTOŠ VJEČNA?

Jasno piše da je trebao postati kao Sodoma i Gomora, nakon što ih je Bog uništio.
Da li su se Sodoma i Gomora nakon tog uništenja ikad poslije izgradili i nastanili. Nisu. Više ne postoje.

Nadalje, i Izaija i Jeremija nam otkrivaju da Babilon nikad više neće biti nastanjen,poput Sodome i Gomore i da će biti samo obitavalište divljih zvijeri.

ZAKLJUČAK: dio Jer 25:12, koji je prorekao da će Babilon postati "pustoš vječna (l'shim'môt ôläm - ps. i ovdje je le ispred riječi pustoš, a zanimljivio je da čak i KS tu prevodi le sa U ruševine)
očito se nije ispunio 539pne,osvajanjem Babilona, jer još uvijek nije postao nenastanjena pustoš. No, je li doista Babilon na kraju postao PUSTOŠ VJEČNA doslovno?

Grad je nakon svog pada bio središte nekoliko ustanaka, dok ga konačno nije razorio Kserkso. Krajem četvrtog stoljeća Aleksandar Veliki je odlučio ponovo izgraditi Babilon, međutim, umro je prije negoli je njegovo djelo daleko uznapredovalo. Otada je grad samo propadao. U prvom stoljeću naše ere bio je, istina, još uvijek nastanjen, no danas od drevnog Babilona nije ostalo ništa osim gomile ruševina u Iraku. Čak kad bi ruševine bile djelomice restaurirane, Babilon bi bio samo atrakcija za turiste, a ne grad koji odiše životom. Opustjelo područje svjedoči o konačnom ispunjenju proročanstva da će Babilon postati "pustoš vječna" Babilon.


“These extensive ruins, of which, despite Koldewey’s work, only a small proportion has been excavated, have during past centuries been extensively plundered for building materials. Partly in consequence of this, much of the surface now presents an appearance of such chaotic disorder that it is strongly evocative of the prophecies of Isa. xiii. 19–22 and Jer. l. 39 f., the impression of desolation being further heightened by the aridity which marks a large part of the area of the ruins.”—(Archaeology and Old Testament Study , Edited by D. W. Thomas, Oxford, 1967, p. 41.)

Dakle,nije riječ o nekom pojedinom povijesnom događaju koji je doveo do toga, nego je riječ o tome da je niz povijesnih događaja, a prije svega, Božja volja, dovelo do toga da je na kraju, sve do danas Babilon ostao nenastanjena pustoš, tek atrakcija za turiste i sl.

01.10.14 @ 09:45
Comment from: shimeto [Visitor]
shimeto"A opet ako se ide s doslovnim tumačenjem "vječne pustoši" onda ni padom Jeruzalema se nije ispunila Božja riječ iz Jer 25:9 gdje kaže za Judu "izručit ću ih kletom uništenju i učinit ću ih užasom i ruglom, vječnim razvalinama" jer su se nakon povratka iz Babilona Jeruzalem i Juda obnovili.
Ali kraljevstvo nije.

- Upravo tako, nakon povratka iz Babilona, Jeruzalem i Juda su se obnovili i nastanili, dakle,nisu DOSLOVNO postali VJEČNA pustoš ili razvaline. Uostalom, nije li i prorečen povratak iz izgnanstva? Kako je to spojivo sa riječima da su trebali i oni postati PUSTOŠ VJEČNA.

NAIME, u Jer. 25:9 izvorni izraz je

űl'chär'vôt ôläm koji se odnosi na Judu

(CJB prijevod: 9 I'm going to send for all the families of the north,' says ADONAI, 'and for my servant N'vukhadretzar the king of Bavel, and bring them against this land, against its inhabitants and against all the surrounding nations. I will completely destroy them, making them an object of horror and ridicule, a PERPETUAL ruin.")


dok je izvorni izraz u Jer. 25:12

l'shim'môt ôläm
(CJB prijevod:12 But when the seventy years are over, I will punish the king of Bavel and that nation for their sin,' says ADONAI, 'and I will turn the land of the Kasdim into EVERLASTING ruins.)

Zašto Jeremija koristi sličnu, ali različitu riječ za pustoš JUDE, a drugu za pustoš Babilona?

pa pogledajmo kakvu riječ IZA 62:4 koristi za Jeruzalem...:

CJB:" 4 You will no longer be spoken of as 'Azuvah [Abandoned] or your land be spoken of as 'Sh'mamah [Desolate]; rather, you will be called Heftzi-Vah [My-Delight-Is-In-Her] and your land Be'ulah [Married].

4 Neće se više govoriti za tebe da si ostavljena+ i neće se više za zemlju tvoju reći da je napuštena,+ nego će se tebe zvati Radost Moja,+ a zemlju tvoju Žena Koja Muža Ima.* Jer ti ćeš biti radost Jehovina, a zemlja tvoja imat će muža svojega

dakle, već Izaija govori da Jeruzalem i Juda neće postati VJEČNO napuštena pustoš, zato je i logično što Jeremija u 25:9 riječ shim'môt ne koristi za Jeruzalem i Judu, nego je koristi za Babilon u 25:12,

što je u skladu i sa proročanstvom da će se izgnanici vratiti i više neće biti pustoš, za razliku od Babilona, za koji je prorečeno da će postati kao Sodoma i Gomora, VJEČNO nenastanjena pustoš do današnjeg dana.

osim toga riječ koja se i u JER 25:9, i u 25:12 prevodi sa vječno, ima puno značenja, a može značiti i trajno,dugo i sl. Kao što je to vidljivo i iz CJB prijevoda.

Dakle, izvorno značenje riječi עֹלָם `olam dopušta za JER 25:9 smisao duge(za mnoge iznanike doživotne)pustoši, a ne doslovno, vječne za sva vremena,

isto tako, izvorno značenje iste riječi dopušta i smisao DOSLOVNE VJEČNE PUSTOŠI I NENASTANJENOSTI Babilona, posebno zbog detaljnijeg opisa TE pustoši koji smo vidjeli i iz Izaije i iz Jeremije.

ZAKLJUČAK: I pustoš iz Jer 25:9 i pustoš iz 25:12 doista su se ispunile DOSLOVNO, a ne slikovito, ili tek "politički".01.10.14 @ 11:08
Comment from: shimeto [Visitor]
shimeto"Pa na temelju Jer 25 i 29 zaključujem da se 70 godina odnosi na period kada je Babilon bio vodeća svjetska sila."


- Po kojim to riječima Jeremije temeljiš taj zaključak?
01.10.14 @ 11:39
Comment from: shimeto [Visitor]
shimetoIz kojih riječi Jeremije tvrdiš da su te riječi napisane 11g. ranije?

i molim biblijsku potvrdu za ovu tvoju tvrdnju:

"Nije jasno da su se Židovi vratili 537, vjerojatnije je da se to desilo već 538."
02.10.14 @ 09:08
Comment from: shimeto [Visitor]
shimeto"Ili Flavije sam sebi proturiječi ili Flavije zna na koji su način Židovi razmišljali i da su pustošenje Jeruzalema shvaćali u širem smislu služenja Babilonu. A da su konkretno ruševine grada i Hrama trajale 50 godina."


- pročitaj objašnjenje na ovom linku

http://onlytruegod.org/jwstrs/josephus-70_or_50.htm
02.10.14 @ 22:28
Comment from: admin [Member] Email
U vezi Dan 9:2 se zaista ne želim više ponavljati. Ti moje komentare i objašnjenja ignoriraš i vraćaš se na nešto na što sam već dao svoj odgovor.>> ovo neću ni komentirati. jer ili je u najmanju ruku namjerno izvrtanje očitog biblijskog teksta iz Dan 9:2 ili neozbiljnost. <<

Rado bih da ipak prokomentiraš - što govore ovi reci: Jeremija 32:43, i 33:12
Nisu li se već i tada (za vrijeme služenja Nabukodonozoru, a prije konačnog pada Jeruzalema) Juda smatrala opustošenom.
„Da, opet će se kupovati njive u ovoj zemlji o kojoj vi velite: 'Ova je pustinja, bez čovjeka i živinčeta, predana na milost i nemilost Kaldejcima!'“ (Jeremija 32:43)
„Ovako govori Jahve nad Vojskama: "Na ovome mjestu koje je sada pusto, bez čovjeka i bez živinčeta...“ (Jeremija 33:12)

Kad bi išli tvojim jednosmjernim načinom tumačenja onog što "Biblija očito i jasno kaže" onda na temelju ovih riječi bih ja mogao jednako tako "logično" tvrditi da je Juda bila opustošena prije pada Jeruzalema i mogu se toga hvatati kao pijan plota.
Isprva mi se činilo da si sposoban imati ujednačene kriterije pri tumačenju. Sada u to sve više sumnjam. Ali dobro, nećemo spuštati raspravu na osobnu razinu...
03.10.14 @ 15:17
Comment from: admin [Member] Email
Vraćamo se na Jer 25 i pustoši Babilona:


>> Jasno piše da je trebao postati kao Sodoma i Gomora, nakon što ih je Bog uništio. <<

Radi dosljednosti, jesi provjerio još neka mjesta da će neka mjesta biti uništeni kao Sodoma i Gomora i je li to značilo da su do temelja uništeni i da više nitko nikada neće na tim mjestima boraviti?
Npr.
Jer 49: (17) "Edom će postati pustoš; tko god njime prođe, zaprepastit će se i zviždati zbog svih rana njegovih. (18) Razorit će ga kao Sodomu i Gomoru i susjede njihove" - govori Jahve. Čovjek ondje neće stanovati, sin čovječji neće u njem boraviti.

Je li Edom (Idumeja u Isusovo vrijeme i južni Jordan u moderno vrijeme) potpuno uništen i nitko u njemu više ne živi?
Ili je Edomsko kraljevstvo uništeno i sada na tom prostoru netko drugi vlada?


>> Čak kad bi ruševine bile djelomice restaurirane, Babilon bi bio samo atrakcija za turiste, a ne grad koji odiše životom. Opustjelo područje svjedoči o konačnom ispunjenju proročanstva da će Babilon postati "pustoš vječna" Babilon. <<
A što ako bi netko zaista obnovio grad Babilon i tamo bi nastao pravi grad?
Onda bi Božje proročanstvo propalo ili bi morali čekati još par stotina godina i vdjeti hoće li ga netko opet uništiti za "vječnost"?


Nego, da te malo upilam s tvojom taktikom. Nisi mi odgovorio na temelju Jer 25:12:
Jesu li tada zemlju kaldejsku nastanjivali kaldejci/babilonci i tko je tada bio Babilonski kralj?
Naime, Jer 25:12 jasno kaže da će Bog kazniti "kralja babilonskoga i narod onaj".
Koji je to kralj Babilonski bio kojeg je Bog kaznio?

Slijedeće pitanje: Bog je rekao da će KADA kazniti kralja Babilonskog?
Jer 25:12 "A kad se navrši sedamdeset godina, pozvat ću na odgovornost kralja babilonskoga i narod onaj"
Biblija je jasna: NAKON 70 godina.
Zadnji babilonski kralj je vladao do 539 pne što znači "jasno, očito i nedvosmisleno" da je tih 70 godina završilo 539 pne (ili možda i ranije).
03.10.14 @ 15:19
Comment from: admin [Member] Email
Još smo na terminu "pustoš vječna" - je li Babilon to postao 539 pne?
Moj je argument da je u smislu kako je Bog mislio po navršenju 70 godina jer je i za Judu rekao da će postati "pustoš vječna" (Jer 25:9)

>> Zašto Jeremija koristi sličnu, ali različitu riječ za pustoš JUDE, a drugu za pustoš Babilona? ... dakle, već Izaija govori da Jeruzalem i Juda neće postati VJEČNO napuštena pustoš, zato je i logično što Jeremija u 25:9 riječ shim'môt ne koristi za Jeruzalem i Judu, nego je koristi za Babilon u 25:12, <<

Ovo je sad već prilična fiškalska gimnastika :)
Postoje više mjesta u Bibliji gdje se ista riječ za pustoš koja se koristi u Jer 25:12 za Babilon koristi i za Judu u kontekstu babilonskg osvajanja: http://biblehub.com/hebrew/8077.htm
Već spomenuti stih Jer 32:43: Da, opet će se kupovati njive u ovoj zemlji o kojoj vi velite: 'Ova je pustinja, bez čovjeka i živinčeta, predana na milost i nemilost Kaldejcima!
Jer 34:22 Evo, ja ću im zapovjediti - riječ je Jahvina - i vratit ću ih na ovaj grad, i navalit će na nj, osvojiti ga i ognjem spaliti. A gradove judejske obratit ću u pustinju nenastanjenu." itd...

Te dvije riječi su istoznačnice i nikako se ne može reći da praktično u istoj rečenici/misli jedna ima jedno a druga drugo značenje. Hebrejski pisci često istu stvar kažu na dva načina ili drugim riječima.
03.10.14 @ 15:22
Comment from: admin [Member] Email
>> Po kojim to riječima Jeremije temeljiš taj zaključak? <<
Ukratko, na temelju Jer 25:11-12 gdje se vidi da će svi narodi služiti Babilonu 70 godina.
Jer 29:10 o kojem smo već raspravljali. Tu se osim što najvjerojatnije eksplicitno kaže da se 70 godina odnosi za Babilon druga stvar je da jasno da Jeremija govori o 70 godina koje već teku a ne za koje se ni ne zna kad će početi teći.
Uglavnom, već samo to objasnio ovdje: http://www.svjedoci.net/index.php?fnc=Art&aid=G03a#70g

Nego, po ovoj temi kako tumačiš da Bog kaže da "će narodi služiti kralju babilonskome sedamdeset godina. "
Kada je to služenje počelo - na temelju Biblije?
>> Iz kojih riječi Jeremije tvrdiš da su te riječi napisane 11g. ranije? <<

U Jer 29:2 piše da je Jeremija napisao poslanicu "pošto kralj Jekonija i kraljica-majka, dvorjanici, odličnici judejski i jeruzalemski, kovači i bravari ostaviše Jeruzalem."
U 29:16 se vidi da je kralj u Jeruzalemu i Židovi su još tamo, tj. poslanica je sigurno poslana prije pada Jeruzalema. Najvjerojatnije odmah nakon deportacije opisane u 2. Kraljeva 25.

Tamo stoji da je deportacija napravljena u 8. godini kraljevanja Nabukodonozora. A ako je Jeruzalem pao u njegovoj 19. godini onda je to prvo sužanjstvo bilo 11 godina prije konačnog pada Jeruzalema.
Što ti je tu sporno?>> molim biblijsku potvrdu za ovu tvoju tvrdnju: "Nije jasno da su se Židovi vratili 537, vjerojatnije je da se to desilo već 538." <<

Ezra govori da je proglas da se vrate bio u 1. godini Kira. Prva godina je započela u ožujku/travnju 538 pne.
Ezra 3:1 kaže da su već u 7. mjesecu Židovi bili u svojim gradovima (rujan/listopad). Ezra ne govori da se radi o 7. mjesecu Kirove 2. godine.
Može se samo nagađati da je Ezra bio nejasan i da se možda radi o 2. godini, ali na isti način se može reći da se radilo o 3. godini... Na prvo čitanje se stiče dojam da se radi o 1. godini, ostalo (bez nekih drugih argumenata) je nagađanje.


ps: prebacujem komentare da se listaju po stranicama jer ovako će ovaj post s komentarima ispasti kilometarska stranica
03.10.14 @ 15:23
Comment from: shimeto [Visitor]
shimetokažeš-

U vezi Dan 9:2 se zaista ne želim više ponavljati. Ti moje komentare i objašnjenja ignoriraš i vraćaš se na nešto na što sam već dao svoj odgovor.

malo čudan stil za otvorenu raspravu :)
ako ćemo tako, ne činiš li i ti isto?
potrudim se dati odgovore na sve tvoje upite, a ti ipak ignoriraš argumente i ponovno se vracaš na isto.

Ali, ako tebi je rasprava smislena samo ako se "ne ignoriraju tvoji argumenti" i ako se nakon njih "više ne bi trebali vraćati na isto", e pa izvini ako su mi ti argumenti bili labavi i neuvjerljivi.

Zar trebam na tvoje "argumente" klimati potvrdno glavom, bez ikakvih pitanja?

I ti meni uvijek iznova postavljaš pitanja na već dani odgovor, pa to ne doživljavam osobno - već se potrudim dati bolji odgovor.
Ti si sad opet postavio masu pitanja na odgovore koje si već dobio.

Po tvom stilu "ignoriraš moje argumente i vraćaß se na isto" :)

Dakle, hoćemo li i dalje imati otvorenu raspravu, ili ćemo nakon što ti procijeniš da si dao uvjerljive argum. , prelaziti na sl. temu?
03.10.14 @ 18:13
Comment from: shimeto [Visitor]
shimetoOK. Izložili smo svak svoje argumente u vezi sa Dan 9:2

prilažem za kraj prijevode tog odlomka, pa neka nepristrani čitatelji sami razluče što je Danijel razumio čitajući Jeremiju:

Daniel 9:2 ASV
American Standard Version

in the first year of his reign I, Daniel, understood by the books the number of the years whereof the word of Jehovah came to Jeremiah the prophet, for the accomplishing of the desolations of Jerusalem, even seventy years.
Read Daniel 9 ASV | Read Daniel 9:2 ASV in parallel
Daniel 9:2 BBE
Bible in Basic English

In the first year of his rule, I, Daniel, saw clearly from the books the number of years given by the word of the Lord to the prophet Jeremiah, in which the making waste of Jerusalem was to be complete, that is, seventy years.
Read Daniel 9 BBE | Read Daniel 9:2 BBE in parallel
Daniel 9:2 CEB
Common English Bible

I, Daniel, pondered the scrolls, specifically the number of years that it would take to complete Jerusalem's desolation according to the LORD's word to the prophet Jeremiah. It was seventy years.
Read Daniel 9 CEB | Read Daniel 9:2 CEB in parallel
Daniel 9:2 CJB
Complete Jewish Bible

in the first year of his reign, I, Dani'el, was reading the Scriptures and thinking about the number of years which ADONAI had told Yirmeyah the prophet would be the period of Yerushalayim's desolation, seventy years.
Read Daniel 9 CJB | Read Daniel 9:2 CJB in parallel
Daniel 9:2 RHE
Douay-Rheims

The first year of his reign I, Daniel, understood by books the number of the years, concerning which the word of the Lord came to Jeremias, the prophet, that seventy years should be accomplished of the desolation of Jerusalem.
Read Daniel 9 RHE | Read Daniel 9:2 RHE in parallel
Daniel 9:2 ESV
English Standard Version

in the first year of his reign, I, Daniel, perceived in the books the number of years that, according to the word of the LORD to Jeremiah the prophet, must pass before the end of the desolations of Jerusalem, namely, seventy years.
Read Daniel 9 ESV | Read Daniel 9:2 ESV in parallel
Daniel 9:2 GW
GOD'S WORD Translation

In the first year of his reign, I, Daniel, learned from the Scriptures the number of years that Jerusalem would remain in ruins. The LORD had told the prophet Jeremiah that Jerusalem would remain in ruins for 70 years.
Read Daniel 9 GW | Read Daniel 9:2 GW in parallel
Daniel 9:2 GNT
Good News Translation

In the first year of his reign I was studying the sacred books and thinking about the seventy years that Jerusalem would be in ruins, according to what the Lord had told the prophet Jeremiah.
Read Daniel 9 GNT | Read Daniel 9:2 GNT in parallel
Daniel 9:2 HNV
Hebrew Names Version

in the first year of his reign I, Daniyel, understood by the books the number of the years whereof the word of the LORD came to Yirmeyahu the prophet, for the accomplishing of the desolations of Yerushalayim, even seventy years.
Read Daniel 9 HNV | Read Daniel 9:2 HNV in parallel
Daniel 9:2 CSB
Holman Christian Standard

in the first year of his reign, I, Daniel, understood from the books according to the word of the Lord to Jeremiah the prophet that the number of years for the desolation of Jerusalem would be 70.
Read Daniel 9 CSB | Read Daniel 9:2 CSB in parallel
Daniel 9:2 KJV
King James Version

In the first year of his reign I Daniel understood by books the number of the years, whereof the word of the LORD came to Jeremiah the prophet, that he would accomplish seventy years in the desolations of Jerusalem.
Read Daniel 9 KJV | Read Daniel 9:2 KJV in parallel | Interlinear view
Daniel 9:2 LEB
Lexham English Bible

in [the] first year [of] his kingship I, Daniel, observed in the scrolls the number of the years that it was [that were] to be fulfilled [according to] [the] word of Yahweh to Jeremiah the prophet for the devastation of Jerusalem--seventy years.
Read Daniel 9 LEB | Read Daniel 9:2 LEB in parallel
Daniel 9:2 NAS
New American Standard

in the first year of his reign, I, Daniel, observed in the books the number of the years which was revealed as the word of the LORD to Jeremiah the prophet for the completion of the desolations of Jerusalem, namely, seventy years.
Read Daniel 9 NAS | Read Daniel 9:2 NAS in parallel | Interlinear view
Daniel 9:2 NCV
New Century Version

During Darius' first year as king, I, Daniel, was reading the Scriptures. I saw that the Lord told Jeremiah that Jerusalem would be empty ruins for seventy years.
Read Daniel 9 NCV | Read Daniel 9:2 NCV in parallel
Daniel 9:2 NIRV
New International Reader's Version

In that year I learned from the Scriptures that Jerusalem would remain destroyed for 70 years. That was what the LORD had told the prophet Jeremiah.
Read Daniel 9 NIRV | Read Daniel 9:2 NIRV in parallel
Daniel 9:2 NIV
New International Version

in the first year of his reign, I, Daniel, understood from the Scriptures, according to the word of the LORD given to Jeremiah the prophet, that the desolation of Jerusalem would last seventy years.
Read Daniel 9 NIV | Read Daniel 9:2 NIV in parallel
Daniel 9:2 NKJV
New King James Version

in the first year of his reign I, Daniel, understood by the books the number of the years specified by the word of the Lord through Jeremiah the prophet, that He would accomplish seventy years in the desolations of Jerusalem.
Read Daniel 9 NKJV | Read Daniel 9:2 NKJV in parallel
Daniel 9:2 NLT
New Living Translation

During the first year of his reign, I, Daniel, was studying the writings of the prophets. I learned from the word of the LORD, as recorded by Jeremiah the prophet, that Jerusalem must lie desolate for seventy years.
Read Daniel 9 NLT | Read Daniel 9:2 NLT in parallel
Daniel 9:2 NRS
New Revised Standard

in the first year of his reign, I, Daniel, perceived in the books the number of years that, according to the word of the Lord to the prophet Jeremiah, must be fulfilled for the devastation of Jerusalem, namely, seventy years.
Read Daniel 9 NRS | Read Daniel 9:2 NRS in parallel
Daniel 9:2 RSV
Revised Standard Version

in the first year of his reign, I, Daniel, perceived in the books the number of years which, according to the word of the LORD to Jeremiah the prophet, must pass before the end of the desolations of Jerusalem, namely, seventy years.
Read Daniel 9 RSV | Read Daniel 9:2 RSV in parallel
Daniel 9:2 DBY
The Darby Translation

in the first year of his reign, I Daniel understood by the books that the number of the years, whereof the word of Jehovah came to Jeremiah the prophet, for the accomplishment of the desolations of Jerusalem, was seventy years.
Read Daniel 9 DBY | Read Daniel 9:2 DBY in parallel
Daniel 9:2 MSG
The Message

In the first year of his reign, I, Daniel, was meditating on the Scriptures that gave, according to the Word of God to the prophet Jeremiah, the number of years that Jerusalem had to lie in ruins, namely, seventy.
Read Daniel 9 MSG | Read Daniel 9:2 MSG in parallel
Daniel 9:2 WBT
The Webster Bible

In the first year of his reign, I Daniel understood by books the number of the years, concerning which the word of the LORD came to Jeremiah the prophet, that he would accomplish seventy years in the desolations of Jerusalem.
Read Daniel 9 WBT | Read Daniel 9:2 WBT in parallel
Daniel 9:2 TMB
Third Millennium Bible

in the first year of his reign I, Daniel, came to understand by books the number of the years, according to the word of the LORD as it came to Jeremiah the prophet, that He would spend seventy years in the desolations of Jerusalem.
Read Daniel 9 TMB | Read Daniel 9:2 TMB in parallel
Daniel 9:2 TNIV
Today's New International Version

in the first year of his reign, I, Daniel, understood from the Scriptures, according to the word of the LORD given to Jeremiah the prophet, that the desolation of Jerusalem would last seventy years.
Read Daniel 9 TNIV | Read Daniel 9:2 TNIV in parallel
Daniel 9:2 WEB
World English Bible

in the first year of his reign I, Daniel, understood by the books the number of the years whereof the word of Yahweh came to Jeremiah the prophet, for the accomplishing of the desolations of Jerusalem, even seventy years.
Read Daniel 9 WEB | Read Daniel 9:2 WEB in parallel
Daniel 9:2 WYC
Wycliffe

in the first year of his realm, I, Daniel, understood in books the number of years, of which number the word of the Lord was made to Jeremy, the prophet, that seventy years of (the) desolation of Jerusalem should be [ful]filled. (in the first year of his reign, I, Daniel, understood by books the number of years, of which number the word of the Lord was made to the prophet Jeremiah, yea, the seventy years of the desolation of Jerusalem that would be fulfilled.)
Read Daniel 9 WYC | Read Daniel 9:2 WYC in parallel
Daniel 9:2 YLT
Young's Literal Translation

in the first year of his reign, I, Daniel, have understood by books the number of the years, (in that a word of Jehovah hath been unto Jeremiah the prophet,) concerning the fulfilling of the wastes of Jerusalem -- seventy years;
04.10.14 @ 09:26
Comment from: shimeto [Visitor]
shimeto"Rado bih da ipak prokomentiraš - što govore ovi reci: Jeremija 32:43, i 33:12
Nisu li se već i tada (za vrijeme služenja Nabukodonozoru, a prije konačnog pada Jeruzalema) Juda smatrala opustošenom.

Vrijeme radnje je opsada Jeruzalema, nepunu godinu prije razorenja i opustošenja, najprije Jeruzalema a odmah potom i Jude. (JER 32:1)

Budući da je Danijel jasno razumio da će pustoš Jeruzalema trajati punih 70g, a npr iz JER.25:9-12 saznajemo da se to odnosi i na cijelu Judu,jasno je:

- da riječi iz Jeremije 32:43 i 33:12 ne znače da je Juda TOG TRENUTKA bila pusta, bez stanovnika, kad je vrijeme radnje opsada Jeruzalema, i kad iz JER 25:9-12,vidimo da je pustoš najprije zadesila Jeruzalem, a NAKON TOGA i Judu.

- očito je već iz samih tih redaka da je bilo jasno Judejcima da će pustoš značiti da u zemlji neće biti ni ljudi ni stoke, a to nije bio slučaj TADA, TOG TRENUTKA, jer je vrijeme radnje tek OPSADA JERUZALEMA, a ne njegovo opustošenje,i nakon toga opustošenje cijele zemlje Judine.

Tako da NWT, s pravom, prevodi JER 23:43 ovako:

"Polja će se kupovati u ovoj zemlji za koju ĆETE vi govoriti: “Ovo je pustoš, bez ljudi i stoke. Predana je u ruke Kaldejcima.”’

- Jer doista, TOG MOMENTA, još nisu to mogli govoriti kao da se DOGODILO, jer kao što je vidljivo, vrijeme radnje je tek opsada Jeruzalema, koja je PRETHODILA opustošenju grada i opustošenju JUDE.
04.10.14 @ 10:54
Comment from: shimeto [Visitor]
shimetoJe li Edom (Idumeja u Isusovo vrijeme i južni Jordan u moderno vrijeme) potpuno uništen i nitko u njemu više ne živi?
Ili je Edomsko kraljevstvo uništeno i sada na tom prostoru netko drugi vlada?

Proročanstvo i protiv Edoma i protiv Babilona nije određeno točnim vrem. rokom kao što je to bio slučaj protiv Jeruzalema.

Niti je Jer 25:12 i 29:10
rekao da će Babilon postati nenaseljena pustoš ODMAH nakon isteka 70g. Ali je kasnije nestao iz postojanja. Hoće li netko tamo jednog dana izgraditi neki drugi grad i ljudi tamo živjeti, nebitno je, jer se proročanstvo odnosilo na Babilon, kojeg unatoč pokušajima nitko više nije obnovio i oživio, tako je i prestan postojati, o čemu jos u 4.st piše Jeronim.

Sličan konačan udes zadesio je i Edom.


□ Ispunjenje: “Njih [Edomce] je u 2. stoljeću prije Krista prognao iz Palestine Juda Makabejac, a 109. prije Krista Ivan Hirkan, makabejski vođa, proširio je judejsko kraljevstvo, pa je ono obuhvatilo zapadni dio edomskog teritorija. U 1. stoljeću prije Krista rimska ekspanzija izbrisala je i posljednji trag edomske nezavisnosti. (...) Nakon što su Rimljani 70. poslije Krista razorili Jeruzalem, (...) ime Idumeja [Edom] nestalo je iz povijesti” ("The" "New" "Funk""""Wagnalls" "Encyclopedia," 1952, svezak 11, stranica 4114).

04.10.14 @ 15:54
Comment from: shimeto [Visitor]
shimeto"Još smo na terminu "pustoš vječna" - je li Babilon to postao 539 pne?
Moj je argument da je u smislu kako je Bog mislio po navršenju 70 godina jer je i za Judu rekao da će postati "pustoš vječna" "

- na ovo sam već u više navrata odgovorio.
04.10.14 @ 18:04
Comment from: shimeto [Visitor]
shimetoAko je Danijel u 9:2 napisao prefiks le ispred riječi ruševine ili pustoš (Jeruzalema) jednako kao što stoji u JER 29:10 ispred riječi Babilon, kako to da se sedamdeset godina ne bi moglo po tvom odnositi u Dan 9:2 ZA, ili da je DANO 70G Jeruzalemskim ruševinama,ili da se odnose na RAZRUŠENI,OPUSTOŠENI JERUZALEM,
a može glasiti u JER.29:10 da isti izvorni prefiks znači da je 70g DANO Babilonu ili da se odnose NA BABILON?

Danijel je čitajući Jeremiju, razumio da će ruševine Jeruzalema trajati 70g, a ne da će Babilon trajati 70g, jer je napisao da se imaju navršiti nad Jeruzalemom, a ne nad Babilonom.

A sori ako mi je njegovo razumijevanje autoritativnije nego tvoje :)

A sam Jeremija NIGDJE eksplicitno ne kaže da je 70g DANO Babilonu.
04.10.14 @ 18:28
Comment from: shimeto [Visitor]
shimetoThe biblical references to the first year of Cyrus when he made the proclamation which allowed the Jewish exiles to return from Babylon to Jerusalem (II Ch 36:22f.; Ezr 1:1f.) are presumably stated in terms of his reign in Babylon since they deal with an event in that city. According to the cuneiform evidence and the Babylonian calendar, Babylon fell on Tashritu 16 = Oct 12, 539 B.C., and Cyrus entered the city two and one-half weeks later on Arahsamnu 3 = Oct 29. His Babylonian regnal years began, therefore, as shown in Table 77. Accordingly his first year, in which he made the proclamation, was 538/537 B.C.”

Handbook of Bible Chronology by Jack Finegan (Princeton University Press, 1964), p. 170,

In any case it was a risky business to leave this wealthy country of Babylon, where they had established themselves and where most of them had grown up, and to set out on the difficult road back to the ruins of a ravaged land. Despite this, in the spring of 537 B.C., after long preparations a lengthy caravan set out on the trail toward the old homeland. . . . Almost 800 miles have to be covered between Babylon and distant Jerusalem, with the clouds of dust churned up by the caravan as a faithful companion throughout the whole journey.”

Werner Keller , The Bible As History, p. 352

All the inhabitants of Babylon as well as the entire country of Sumer and Akkad, princes and governors (included), bowed to him (Cyrus) and kissed his feet, jubilant that he (had received) the kingship . . . I am Cyrus, king of the world, great king, legitimate king, KING OF BABYLON, king of Sumer and Akkad.”—Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament, James B. Pritchard, p.316.

Dakle, i od 539 pne - proljeća 537pne, židovi su bili zarobljenici i služili su babilonskome kralju, Kiru, koji se sam tako proglasio.

Osim toga, Biblija se nije bavila informacijama kojim će sve poimence babilonskim kraljevima Izraelci služiti ,već jednost kaže babilonskom. A od početka pustoši i početka robovanja u Babilonu, dosta se babil. kraljeva izmijenilo.
Niti je Biblija rekla da će služiti samo Nebukadnezaru

Tako da je jasno da su služili Babilonu od 607-537pne, što je točno i po Jeremiji 25:9-12 i 29:10
04.10.14 @ 19:11
Comment from: shimeto [Visitor]
shimetoustvari, po izračunu 607pne, 70 godišnja pustoš navršila se u 537pne u istom mjesecu u kojem je 607pne i započela - dakle, trajala je točno 70g.

U sedmom mjesecu 537. pr. n. e. (mjesec tišri, odgovara drugoj polovici rujna i prvoj polovici listopada) povratnici odani Bogu prinijeli su svoju prvu žrtvu.

Babilonci su ušli u Jeruzalem petog mjeseca (mjesec ab, odgovara prijelazu iz srpnja u kolovoz) 607. pr. n. e., a dva mjeseca kasnije grad je bio potpuno opustošen (2. Kraljevima 25:8-17).

U skladu s proročanstvom, 70-godišnja opustošenost Jeruzalema završila je točno na vrijeme (Jeremija 25:11; 29:10)
08.10.14 @ 20:48
Comment from: shimeto [Visitor]
shimetokažeš

Ovo je sad već prilična fiškalska gimnastika :)

Te dvije riječi su istoznačnice i nikako se ne može reći da praktično u istoj rečenici/misli jedna ima jedno a druga drugo značenje. Hebrejski pisci često istu stvar kažu na dva načina ili drugim riječima.priložio sam prijevod Complete Jewish Bible, koji te dvije riječi prevodi različito. Za Jeruzalem kaže TRAJNA pustoš, dok za Babilon kaže da će biti VJEČNA pustoš.


NAIME, u Jer. 25:9 izvorni izraz je 

űl'chär'vôt ôläm koji se odnosi na Judu

(CJB prijevod: 9 I'm going to send for all the families of the north,' says ADONAI, 'and for my servant N'vukhadretzar the king of Bavel, and bring them against this land, against its inhabitants and against all the surrounding nations. I will completely destroy them, making them an object of horror and ridicule, a PERPETUAL ruin.")


dok je izvorni izraz u Jer. 25:12 

l'shim'môt ôläm 
(CJB prijevod:12 But when the seventy years are over, I will punish the king of Bavel and that nation for their sin,' says ADONAI, 'and I will turn the land of the Kasdim into EVERLASTING ruins.)

Dakle, zašto bi Jeremija, kako kažeš u gotovo istoj rečenici koristio sličnu a ipak različitu rijeć za Jeruzalem i za Babilon, ako je mislio poistovjetiti udes oba grada?

I zašto CJB prevodi tu "istoznačnicu" različito za Jeruzalem, i za Babilon?

Zato što ta riječ u slučaju Jeruzalema dopušta i znaćenje TRAJNA, a ne vječna, što je i logično, jer je trebala pustoš trajati 70g, a ne vječno, za ražliku od Babilona.

Dakle, Jeremija je znao da razvaline Jeruzalema neće trajati VJEČNO, zato i jest koristio drukčiju riječ za Jeruzalem.
11.10.14 @ 07:58
Comment from: shimeto [Visitor]
shimetokažeš

Ovo je sad već prilična fiškalska gimnastika :)

Te dvije riječi su istoznačnice i nikako se ne može reći da praktično u istoj rečenici/misli jedna ima jedno a druga drugo značenje. Hebrejski pisci često istu stvar kažu na dva načina ili drugim riječima.priložio sam prijevod Complete Jewish Bible, koji te dvije riječi prevodi različito. Za Jeruzalem kaže TRAJNA pustoš, dok za Babilon kaže da će biti VJEČNA pustoš.


NAIME, u Jer. 25:9 izvorni izraz je 

űl'chär'vôt ôläm koji se odnosi na Judu

(CJB prijevod: 9 I'm going to send for all the families of the north,' says ADONAI, 'and for my servant N'vukhadretzar the king of Bavel, and bring them against this land, against its inhabitants and against all the surrounding nations. I will completely destroy them, making them an object of horror and ridicule, a PERPETUAL ruin.")


dok je izvorni izraz u Jer. 25:12 

l'shim'môt ôläm 
(CJB prijevod:12 But when the seventy years are over, I will punish the king of Bavel and that nation for their sin,' says ADONAI, 'and I will turn the land of the Kasdim into EVERLASTING ruins.)

Dakle, zašto bi Jeremija, kako kažeš u gotovo istoj rečenici koristio sličnu a ipak različitu rijeć za Jeruzalem i za Babilon, ako je mislio poistovjetiti udes oba grada?

I zašto CJB prevodi tu "istoznačnicu" različito za Jeruzalem, i za Babilon?

Zato što ta riječ u slučaju Jeruzalema dopušta i znaćenje TRAJNA, a ne vječna, što je i logično, jer je trebala pustoš trajati 70g, a ne vječno, za ražliku od Babilona.

Dakle, Jeremija je znao da razvaline Jeruzalema neće trajati VJEČNO, zato i jest koristio drukčiju riječ za Jeruzalem.
11.10.14 @ 07:59
Comment from: Slavko [Visitor]
SlavkoJeremija 25-12
Jeremija jasno ukazuje da se prvo mora navrsiti 70 godina a tek onda da se pozove kralj babilonski na odgovornost itd
Ono sto je bitno da se dok se ne navrsi 70g niti noze biti pozvan kralj na odgovornost niti su Izraelci mogli nazad
Dakle kad se prvo navrsi 70godina tek je onda moglo da se odvija prorocanstvo kada ce to biti i koliko dugo to uopste nije vazno
Primer radi posle navrsenih 70g 23.12.539p.n.e Kir izdaje dekret Posle toga Izraelci se vracaju kuci 1 godine Kira 538.p.n.e.
Metoda racunjavanja godine za kraljeve tada pocinje tek u mesecu nisanu i traje do meseca nisana
Prva godina kira traje od aprila 538 do aprila 537 to znaci da ako su se vratili u jesen 537 to bi bila 2 godina vladavine kira
Kada su se izraelci vratili to uopste nije bitno moglo je to biti i 300 godina kasnije povratak Izraelaca nema nikakve zive veze sa jeremijinim prorocanstvom od 70 godina
Da li verujete da je Yahweh preko Jeremije slagao da okolni narodi i izraelci morati sluziti kralju babilonskom 70g a ukoliko nebih sluzili onda dolazi depüortacija i razorenje
dakle kao dan je jasno da razorenje i kazna dolazi u toku dok traje sluzenje babilonskom kralju Jeremija 27 poglavlje 28 poglavlje i 35 poglavlje
Dakle ne mogu vodje ,jehovinih svedoka,ksd dodje sud da kada im Isus kaze da ih nije poznavao i da
su cinili bezakonje ama dati bilo kakav odgovor
25.12.17 @ 16:05

<< 1 2

« "Ime" u Novom zavjetu"Vodeće tijelo" u ranoj crkvi? »