Comment from: johann [Visitor]
johannKako onda razumjeti Galaćanima 2:9:
" I spoznavši milost koja mi je dana,
Jakov, Kefa i Ivan , smatrani STU -
POVIMA , pružiše meni i Barnabi
desnice zajedništva:
mi ćemo među pogane ,a oni među
obrezane " ?
Zar nisu Pavle i Barnaba ovdje od Jakova i Kefe i Ivana dobili ustvari UPUTE gdje da propovjedaju ?
22.12.12 @ 16:08
Comment from: admin [Member] Email
Pozdrav Johann,

Galaćane 2:9 možemo najlakše razumijeti u kontekstu poslanice Galaćanima ;)

1:1 Pavao, apostol — kojega nisu poslali LJUDI niti ga je postavio neki ČOVJEK, nego ISUS KRIST i BOG, OTAC, koji je Isusa podignuo iz mrtvih
1:11 Jer napominjem vam, braćo, da dobra vijest koju sam objavio nije ljudska poruka, 12 jer je nisam primio od čovjeka niti me tko učio o njoj, nego mi ju je objavio s NEBA ISUS KRIST.

Pavao jasno pokazuje kako Krist vodi svoju skupštinu - Duhom, a ne birokracijom...

Ovdje imamo opis apostola Pavla odakle njemu ono evanđelje što propovijeda. Kasnije, kada je otišao u Jeruzalem, i drugi apostoli su se složili da je to isto evanđelje što su i oni propovijedali:
"6 A oni koje se smatralo uglednima — kakvi god da su nekada bili, meni je svejedno, jer Bog ne gleda tko je tko — meni ti istaknuti muževi zapravo nisu dali ništa novo. 7 Nego, naprotiv, kad su vidjeli da mi je povjerena dobra vijest za neobrezane, kao što je Petru za obrezane — 8 jer onaj koji je Petra ovlastio za apostolstvo među obrezanima ovlastio je i mene da idem k neznabošcima " (Gal.2:6-8)

Pavao ovdje jasno kaže tko ga je ovlastio da ide poganima. Apostoli su samo to prepoznali i podložili se Božjoj volji i u kršćanskom zajedništvu blagoslovili Pavla.

Isto to nalazimo i u Ef.3:2-5 "2 Doista, čuli ste da mi je za vaše dobro povjereno upravljanje Božjom nezasluženom dobrotom, 3 da mi je objavom S NEBA obznanjena sveta tajna, kao što sam vam prethodno ukratko napisao. 4 Dakle, kad to čitate, možete proniknuti u moje razumijevanje svete tajne o Kristu. 5 U prijašnjim naraštajima ta tajna nije bila obznanjena sinovima ljudskim kao što je sada duhom otkrivena njegovim svetim apostolima i prorocima,"

Biblija jasno govori tko je vođa - glava skupštine: "23 jer je muž glava ženi kao što je i Krist glava skupštini — on, spasitelj tog tijela. 24 I kao što je skupština podložna Kristu,...(Ef.5:23,24)
22.12.12 @ 16:27
Comment from: johann [Visitor]
johannHallo!

Točno. Pavle je bio DIREKTNO izabran od Gospodina. Samo, on ipak nije djelovao neovisno! I pored toga je on (prema Gal. 2,9) uz dogovor tražio također i SUGLASNOST "stupova" t.j.
apostola i starješina skupštine.

Uz ovo još jedno pitanja: Kako je moguće propovjedati Evanđelje o
Kraljevstvu "po svem svjetu" ako ne
postoji jedan centralni organ koji to
upravlja ? (Matej 24,14)
23.12.12 @ 12:40
Comment from: admin [Member] Email
Pavao je tražio "suglasnost" apostola u Jeruzalemu radi kršćanskog jedinstva i da i njih i sebe uvjeri da propovijedaju isto evanđelje iako je praksa među judeokršćanima i kršćanima iz poganstva po nekim stvarima bila različita (inače zanimljiva tema za razmisliti u svjetlu JS nauka da svi pravi kršćani moraju imati sva uvjerenja jednaka).

No, i prije toga i nakon toga Pavao je djelovao neovisno i bio je vođen direkto od Duha Svetoga. U Gal 1:11-12 se upravo bori protiv onih koji osporavaju njegovo apostolstvo i tvrde da je sve naučio od apostola u Jeruzalemu, što on oštro opovrgava.
Isus je taj koji ga odabrao i objavio mu Evanđelje. Duh Sveti je taj koji je crkvi u Antiohiji objavio da odvoje Pavla i Barnabu. Duh je taj koji ga je vodio na misjskim putovanjima (npr. Filipi)...

Ovo je ujedno odgovor i na tvoje drugo pitanje. Kako je moguće da je Pavao propovijedao isto evanđelje kao apostoli u Jeruzalemu, a da ga nije naučio od njih?
JS upravo ograničavaju djelovanje Duha Svetog. Isus je rekao da on gradi svoju crkvu (Mt 16), a ne ljudi. On odabire sluge i on ih vodi, neovisno jedno od drugoga. On je taj koji ima veliku sliku i on je taj "centralni organ"...
30.12.12 @ 11:56
« Pitanja uz Jeremijinih 70 godinaGospodin ili Jehova u Hebrejima 1:10? »