Vjerni i razboriti rob - promjena 2012

Ovo je već pomalo stara vijest za one koji preko interneta znaju za ovo. No, za većinu običnih Jehovinih svjedoka je nova vijest iako je već neko vrijeme i službeno stavljeno na WT stranice:  http://www.jw.org/en/news/events-activities/annual-meeting-report-2012/

 Na 128. godišnjoj skupštini Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, održanoj 6.10.2012- godine, objavljeni su novi "bljeskovi svjetlosti". 

 Za vrijeme dvosatnog izlaganja iznijeto je sljedećih 5 novih shvaćanja:

 1. "Vjerni i razboriti rob" NIJE imenovan na pentekost 33. godine - što znači da skoro 2000 godine nije ni postojala klasa "v&r.roba. "Vjerni i razboriti rob" je imenovan PRVI put tek 1919. godine od strane Isusa Krista.
 2. "Vjerni i razboriti rob" sačinjava samo mali dio odvojen od "pomazane" braće, koji za vrijeme prisustva Isusa Krista služe u Brooklynskoj centrali WT. na pripremanju i distribuciji duhovne hrane. Pojedini članovi VODEĆEG TIJELA NISU ČLANOVI V&R ROBA. (nije obznanjeno koji i koliko od njih osmorice). Ti članovi VT koji nisu članovi "v&r roba" mogu se ubrojiti u razred roba samo u slučajevima kada sudjeljuju u donošenju odluka u vezi pripremanja i distribucije duhovne hrane.
 3. Događaji opisani u Mt.24:46,47 (Sretan je taj rob ako ga gospodar njegov, kada dođe, nađe da tako radi! 47 Zaista, kažem vam, postavit će ga nad svom imovinom svojom.) odsada se ima tumačiti na način da će se Isus vratiti ZA VRIJEME TRAJANJA "Velike nevolje" i da će nagraditi "Vodeće tijelo" na nebu - skupa sa pomazanicima koji su već tamo.
 4. "Imovina" spomenuta u Mt.24:47 se odnosi kako na Kristova "nebeska" tako i "zemaljska" dobra.
 5. Uprkos činjenici da je osnovao WT, Charles Taze Russell NIKAD NIJE BIO DIO V&R ROBA, pošto nije živio i nije radio u Brooklynskoj centrali 1919. godine.

Uz ove doktrinalne promjene još je objašnjeno da:

 • Pročišćavanje Božjeg naroda je u tijeku, pošto je očigledno da Biblija dvaput izvještava o Kristovom "čišćenju" svog naroda, jednom na početku - a drugi put na kraju svoje službe
 • "Vodeće tijelo" svoje odluke donosi samo sa potpunim konsenzusom - što znači da ako se sa nekim novim učenjem/bljeskom svjetlosti netko od njih osmorice ne složi, onda se to sporno učenje stavlja "na stranu" i čeka se dok se svi ne slože oko toga
 • Predavanje što se sve dosada redovito koristilo za misionarsku školu Gilead - a gdje su polaznike naučavali o tome da "Vjerni i razboriti rob" postoji već 1900 godina - to predavanje se odsada ukida.

 

Pitanje je vremena kada će ovo "novo svijetlo" biti tiekano i u Stražarskoj kuli.

Potpuno povjerenje

U knjizi  "Organizirano izvršavajmo Jehovinu volju" u odjeljku s podnaslovom "Zašto imati povjerenje u "vjernog i razboritog roba"" stoji na stranici 18:

Postoji mnogo razloga da imamo potpuno povjerenje u klasu roba. Prvo i najvažnije, Isus ih je imenovao nad svom svojom dragocjenom "imovinom". To je jasan pokazatelj da ima potpuno povjerenje u njih. (prevedeno s engleskog *). 

 slično stoji na još jednom mjestu

Budući da Jehova Bog i Isus Krist u potpunosti imaju povjerenja u vjernog i razboritog roba, ne bismo li onda i mi trebali imati povjerenja u njega? (Stražarska kula, 15.2.2009.)

Jehovini svjedoci moraju imati potpuno povjerenje u 8 ljudi u Brooklynu. Što oni kažu o životno važnim stvarima i o stvarima o kojima ovisi spasenje dostojno je potpunog povjerenja za svakog pojedinog Jehovinog svjedoka.

Koliko je ovo zaista biblijsko učenje? 

 Ne uzdajte se u dostojanstvenike, niti u kojega drugog čovjeka zemaljskog, od kojega nema spasenja! (Psalam 146:3; NWT)

 

Koliko su slijedeće riječi primjenjive na same Jehovine svjedoke koji sebe smatraju božjim narodom: Kome su se pripadnici Božjeg naroda mogli obratiti da ih spasi? Istina, oni su spominjali Jehovino ime, no svoje su pouzdanje radije polagali u ljude. (Izaijino proročanstvo — svjetlo za čitavo čovječanstvo II, str 6)

---
*  WHY TRUST "THE FAITHFUL AND DISCREET SLAVE"
There are many reasons to have complete trust in the slave class. First and foremost, Jesus has appointed them over all his precious "belongings." This is a clear indication that he has complete trust in them. - p. 18

Povijesni revizionizam Watchtower style (1.dio)

 Kako WT predstavlja što su o 1914. godini Istraživači Biblije doista učili prije 1914 godine?

Ako razgovarate s običnim Jehovinim svjedokom o nekim datumima poput Isusovog ponovnog dolaska (parusije) i 1914. dobit ćete dojam da je Watchtower ili ondašnji Istraživači Biblije predvidjeli za 1914. godinu da će označiti početak kraja ovog sustava stvari (početak "vremena kraja") i početak Kristove nevidljive prisutnosti.

No, činjenica je da su ondašnji Istraživači Biblije pod vodstvom C.T. Russella imali drukčija očekivanja:

Jednostavno pobrojano, Russell je naučavao sljedeće:

 • 1799 - je označavala početak "vremena kraja"
 • 1874 - je označavala početak Kristove parusije
 • 1878 - je označavala početak Kristova kraljevanja na Nebu
 • 1914 - za nju se očekivao kraj Velike nevolje u Harmagedonu i uspostavu Božjeg kraljevstva na Zemlji

Ako se ove činjenice predstave nekom JS, isprva će teško u to povjerovati, a ako se ipak uvjeri time što pogleda staru WT literaturu, vjerojatno će to jednostavno opravdati s time da je to bilo staro svjetlo, i da je Bog sada JS-ima dao novo svjetlo, novo razumijevanje.

Ispravnost takvog rezoniranja nije tema ovog posta, već je pitanje koliko je Watchtower iskren u predstavljanju svoje povijesti. Predstavlja li novija literatura istinito ono što su Istraživači Biblije s Russellom na čelu tada doista vjerovali i to su očekivali od 1914. godine?

Radi kratkoće posta, evo samo dva primjera: 

1) Stražarska kula, 1. veljače.2004, str. 18-22: - (link)

6 Kada su ”određena vremena nacija“ završila, a Božje Kraljevstvo počelo vladati? Odgovor, koji je bio ’zapečaćen do vremena kraja‘, pruža biblijska kronologija (Danijel 12:9). Kad je došlo to ’vrijeme kraja‘, Jehova je poduzeo korake da otkrije odgovor grupi poniznih istraživača Biblije. Uz pomoć Božjeg duha oni su uvidjeli da su ”određena vremena nacija“ počela razorenjem Jeruzalema 607. pr. n. e. i da su ta ’vremena‘ trajala 2 520 godina. Na temelju toga izračunali su da je 1914. došao kraj ’određenih vremena nacija‘. Isto tako, shvatili su da je 1914. započeo kraj ovog sustava stvari. 

Dok su Istaživači Biblije zaista vjerovali da "određena vremena nacija" završavaju 1914.godine, ta kronologija im nije bila objavljena pomoću Božjeg duha već ju je Russell preuzeo od adventista Nelsona Barboura. Ovo je jedina stvar u vezi 1914. godine koja se nije promijenila od vremena Russella do danas. No nije se promjenila samo po nazivu dok se u suštini u potpunosti promijenila, jer "kraj vremena nacija" je za Russella označavao jednu stvar (Harmagedon, uspostavu Kraljevstva na Zemlji) a sada taj termin predstavlja sasvim nešto drugo (Kristovu nevidljivu parusiju, i uspostavu Kraljevstva na nebu). Osim toga, ovdje su iznijete i dvije očite neistine.

Prva, je da su Istraživači Biblije "uz pomoć Božjeg duha oni su uvidjeli da su ”određena vremena nacija“ počela razorenjem Jeruzalema 607. pr. n. e." Russell je cijelo vrijeme govorio o godini 606. pne kao godini pada Jeruzalema (detaljnije).

Druga, ozbiljnija, je da su Istraživači Biblije "shvatili da je 1914. započeo kraj ovog sustava stvari". Ovo jednostavno nije istina. Istraživači Biblije su vjerovali da je "kraj ovog sustava" započeo 1799.godine, a za 1914 je najavljivan kraj "vremana kraja", Harmagedon i uspostava Božjeg kraljevstva na Zemlji.

 1799: "Vrijeme kraja - Njegov početak od 1799..."; - Thy Kingdom Come (SS-3), 1915, str. 23 

"Neosporna činjenica, dakle, pokazuje da je "vrijeme kraja", započelo 1799.g."- Watchtower, ožujak 1922. 

1914: "Ne vidimo razloga za promjenu datume - niti ih možemo promijeniti ako bismo htjeli. Oni su, vjerujemo, Božji datumi, ne naši. No, imajte na umu da kraj 1914. nije datum početka, nego kraja vremena nevolje." - Watchtower, 15. srpnja 1894, str. 1677 

 

2) Što Biblija doista uči? pogl. 8 str. 76-85 - (link)

22 Kad je Isus rekao svojim sljedbenicima da se mole: ”Neka dođe kraljevstvo tvoje!“ bilo je očito da to Kraljevstvo tada još nije bilo došlo. Je li došlo kad je Isus uzašao na nebo? Nije, jer su i Petar i Pavao rekli da se na Isusu, nakon što je uskrsnuo, ispunilo proročanstvo iz Psalma 110:1: ”Jehova je rekao Gospodinu mojemu: ’Sjedi meni zdesna dok ne položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim!‘“ (Djela apostolska 2:32-35; Hebrejima 10:12, 13). Dakle, Isus je trebao čekati neko vrijeme.
23 Koliko je čekao? Tokom 19. stoljeća iskreni istraživači Biblije izračunali su da će taj period trajati do 1914. (U vezi s računanjem te godine vidi Dodatak na 215-218. stranici.) Svjetski događaji koji su se počeli odigravati 1914. potvrđuju da je računanje tih iskrenih istraživača Biblije bilo točno. Ispunjenje biblijskih proročanstava pokazuje da je Krist 1914. postao Kralj i da je Božje nebesko Kraljevstvo tada počelo vladati. 

Istraživači Biblije tokom 19. stoljeća su vjerovali da je Isusova nevidljiva prisutnost započela 1874, a da je kako kralj počeo vladati 1878.

1874 i 1878: "Naš Gospodin, imenovani kralj, sada je prisutan od listopada 1874., prema svjedočanstvu proroka, onima koji imaju uši da čuje: a formalna inauguracija njegove kraljevske vladavine datira iz travnja 1878." - The Battle of Armageddon (SS-4), 1913, str. 621

 

Detaljnije o ovoj temi u ovom YouTube videu:

Slične falsifikate WT promovira i u svom dokumentarnom filmu  "Vjera na djelu". U ovom videu možete pogledati odmjerenu analizu falsicificiranja WT povijesti.

 -----------

 Može li se organizaciju koja falsificira vlastitu povijest smatrati Božjom jedinom pravom organizacijom? Kako se osjećate kada vam vjerska zajednica laže?

"Jehova Bog ne može lagati (Titu 1:2). Osobe koje se žele dopasti Bogu ne smiju lagati." - Što Bog zahtijeva od nas? - Postupci koje Bog mrzi, 2007., str 20

Slavljenje "nebiblijskih" blagdana

Jedan prigodni post... :)
O Božiću.

Naišao sam na ove riječi u Probudite se! od 22.9.2003

Pritom nije najvažnije što je taj običaj značio prije nekoliko stotina godina, već kako se danas na njega gleda u području u kojem živite. Razumljivo je da se mišljenje ljudi može razlikovati od kraja do kraja. Stoga je preporučljivo ne stvarati od toga sporno pitanje.

Moram priznati - jedna pametna i od Watchtower-a.

No, zašto ovo ne bi bilo primjenjivo i na to kako ljudi u području u kojem ja živim gledaju na Božić?

Čak i ako je možda prije 1500 godina Božić možda bio nekako povezan s poganskim saturnalijama, danas je to prije svega (ili je bar ideja) blagdan gdje se cijela obitelj skupi za isti stol.
A to je nešto što je u ovo moderno i ubrzano doba individualizma rijetka i nužna pojava. Obitelj, koja je kako kažu osnovna stanica društva, je sada na niskoj cijeni i u krizi. Samim time Božić, kao tradicionalni obiteljski blagdan je itekako vrijedan, koristan i potreban ovom društvu.

Na stranu argumentacija o komercijalizaciji i kapitalizmu. I mnoge druge stvari su iskomercijalizirane pa je legitimno da uživamo u njima.

Istina, Biblija ne zapovijeda da se sjećamo Isusova rođenja, ali Biblija izravno ne govori o mnogo toga i te stvari ostavlja na procjeni savjesti svakog vjernika.

Tko si ti da sudiš tuđega slugu? Svojemu Gospodaru i stoji i pada! A stajat će jer moćan je Gospodin da ga podrži. Netko razlikuje dan od dana, nekomu je opet svaki dan jednak. Samo nek je svatko posve uvjeren u svoje mišljenje. (Rimljanima 14:4-5)

A mora se prizati da slavaljenje Isusova rođenja od strane anđela na nebu daje dovoljno materijala da netko ima dan kad se sjeća, razmišlja, divi i zahvaljuje Bogu na čudu da je poslao svoga jedinorođenog Sina na ovu zemlju, radi nas. (Luka 2:10-14).


Osim što JS propuštaju imati jedan takav poseban dan da se sjećaju Božje dobrote i darežljivosti, propuštaju dragocjeno vrijeme s obitelji.
Zbog tog strogog stava, efekt je da su JS još više otuđeniji od svoje "svjetovne" obitelji, da samo unutar JS zajednice imaju društvene veze i da izgube kontakt s okolinom kako bi im kasnije bilo što teže napustiti JS. 
Ne znam je li to bila ideja WT-a ili im je to došlo kao bonus, ali čini mi se da u tome ustraju i ne slušaju gore citiran svoj savjet baš iz tog razloga...

Datum Božića - poganske Saturnalije?
naišao sam na jedan zanimljiv članak što se samog datuma 25.12. tiče gdje se vidi da on nije pokršteni datum rimskih Saturnalija, već da je i u doba prije Konstantinova obraćenja crkva držala taj datum. A do tog datuma se došlo tako što se držalo da je Isus začet na isti datum kad je i umro na križu (Židovsko vjerovanje da je to istina za sve proroke; s druge strane neki su vjerovali da je svijet stvoren na datum 25.3., pa je i bilo "za očekivati" da je Isus začet na taj datum).

Proračun u Tertullianovo doba (poč. 3. st) je bio da je Isus po našem kalendaru umro 25.3. Ako je 25.3 bio dan njegova začeća, kad se doda 9 mjeseci dolazi se do 25.12. kao datuma njegova rođenja...

Je li Isus držao "nebiblijske" blagdane?

Po svoj prilici odgovor je da. Postoje dva židovska blagdana koje Bog nije izravno zapovjedio da ih se svetkuje već su ih Židovi sami uveli. Unatoč tome, Bog a ni Isus nisu imali ništa protiv toga. Štoviše, iz Biblije se može vidjeti da je ih je i sam Isus držao u skladu s kulturom u kojoj je živio i djelovao.

 Hanuka

Hanuka je židovski blagdan koji se slavi 25. kisleva (sredina prosinca). Tim se praznikom spominje događaja iz 164. pr. Kr. kad je, nakon trogodišnjih progona i borbi, ponovno posvećen jeruzalemski Hram.

U Ivanovom evanđelju jasno vidimo spominjanje tog blagdana posvećenja Hrama u zimskom razdoblju.

 Ivan 10:22 Svetkovao se tada u Jeruzalemu Blagdan posvećenja. Bila je zima. (23) Isus je obilazio Hramom po trijemu Salomonovu.

 Purim

Purim (heb.: פורים Pûrîm, od akad. pūru „kocka“ u smislu igara na sreću) blagdan je u židovstvu koji podsjeća na izbavljenje Židova koji su bili u opasnosti istrebljenja u Perziji što je zapisano u Knjizi o Esteri u Starom zavjetu. Održava se u rano proljeće.

Estera 9:22.31 [da slave] kao dane u kojima su Židovi postigli spokoj od svojih neprijatelja i kao mjesec koji je bio pretvorio u radost njihovu tugu a u blagdan njihovo žalovanje. Neka ih slave gozbom i veseljem, izmjenjujući među sobom darove i dijeleći poklone ubogima... da obdržavaju te dane Purima u njihovo određeno vrijeme, kako su to odredili Židov Mordokaj i kraljica Estera

 Mnogi stručnjaci vjeruju da je upravo Purim neimenovani židovski blagdan kojeg spominje Ivan u 5. poglavlju svog evanđelja:

Ivan 5:1 Nakon toga bijaše židovski blagdan pa Isus uziđe u Jeruzalem.

Praksa Purima je bila i darivanje poklona ubogima (Est 9:22), a to je Isus i učinio - ozdravio je ubogoga koji je 38 godina bio uzet. (Ivan 5:9)

 

 -----------------
Uzimajući ovo sve u obzir, smiju li kršćani po slobodnoj savjesti slaviti blagdane poput Božića, sjećanja na Isusovo rođenje ili Uskrsa sjećanja na Isusovo uskrsnuće?

Tko si ti da sudiš tuđega slugu? Svojemu Gospodaru i stoji i pada! A stajat će jer moćan je Gospodin da ga podrži. Netko razlikuje dan od dana, nekomu je opet svaki dan jednak. Samo nek je svatko posve uvjeren u svoje mišljenje. (Rimljanima 14:4-5)  

 

ps: malo detaljnije o Božići (i Uskrsu): http://www.biblicalarchaeology.org/daily/biblical-topics/new-testament/how-december-25-became-christmas/ 

"Ime" u Novom zavjetu

Koliko su Jehovini svjedoci promašili poantu novozavjetnog svjedočanstva prenaglašenim uzvisivanjem starozavjetnog Božjeg imena se vidi iz naglaska koji Novi zavjet daje samo jednom Imenu - imenu Isusa Krista.

Činjenica je da kad Novi zavjet govori o imenu (grčka riječ onoma) onda se to u velikoj većini slučajeva radi o imenu Isusa Krista.

Proučavajući ovu tematiku, ono što sam našao zanimljivim je da kad su kršćani govorili o Imenu - bez da se izričito navodilo o kojem se imenu radi - ono se uvijek odnosilo na Isusa - ime iznad svakog imena - kako su ga držali bar prvi kršćani.

U tim slučajevima  je u grčkom izvorniku riječ Ime s određenim članom: τοῦ ὀνόματος. 

Evo dva primjera:
Djela 5:41: Oni pak odu ispred Vijeća radosni što bijahu dostojni podnijeti pogrde za Ime.
 3. Ivanova 7: Jer poradi Imena iziđoše i ne primaju ništa od pogana.

Prepoznavši da ovo može biti jako nezgodno za Jehovine svjedoke, već sumnjajući što mogu očekivati, otvorio sam njihov prijevod Novi svijet i uvjerio sam se da me nije prevario predosjećaj kako bi ovi reci mogli biti namjerno izmanipulirani.

 
Djela 5:41:

Prijevod Duda-Fućak: Oni pak odu ispred Vijeća radosni što bijahu dostojni podnijeti pogrde za Ime.

Prijevod Novi svijet: Oni su pak otišli od Sudbenog vijeća, radujući se što su bili dostojni podnijeti sramotu zbog njegova imena.

Prijevod NS uz ime dodaje posvojnu zamjenicu "njegovo" iako te riječi nema u grčkom izvorniku. Zašto je to napravljeno? Doduše, sam smisao nije promijenjen jer se iz konteksta vidi da se radi o Isusovom imenu. Rečenica prije u NS glasi: 40 I poslušali su ga, te su dozvali apostole, išibali ih i naredili im da ne govore u Isusovo ime, pa su ih pustili da odu. 41 Oni su pak otišli od Sudbenog vijeća, radujući se što su bili dostojni podnijeti sramotu zbog njegova imena.

Prevodioci koji su stastavili prijevod NS su uz Ime namjerno dodali "njegovo" da prikriju činjenicu da kad su prvi kršćani govorili samo o jednom Imenu (τοῦ ὀνόματος) iznad svega - a to je bilo Ime Isusa Krista.


 3. Ivanova 7: 

Prijevod Duda-Fućak: Jer poradi Imena iziđoše i ne primaju ništa od pogana.

Prijevod Novi svijet: Jer zbog Božjeg su imena pošli, ne uzevši ništa od ljudi iz svijeta 

Opet, prikrajanje Božje Riječi: u grčkom izvorniku je Ime nekvalificirano, tj. ne postoji riječ "Božjeg". Istina, sam Ivan nije izričito rekao o čijem se to Imenu radi; ali s obzirom na svjedočanstvo iz Djela 5:41 da su kršćani za Ime uvijek mislili na Isusovo ime i još k tome da je upravo Ivan bio taj koji je u Djelima 5:41 bio taj koji se s Petrom radovao da je bio dostojan podnijeti pogrde za Ime [Isusovo], s priličnom sigurnošću se može zaključiti da Ivan i ovdje misli na Isusovo ime. 

Prevodioci NS-a, opet ni ovo mjesto ne prepuštaju slučaju tako da JS niti neće zastati ovdje i razmisliti o kojem se to Imenu ovdje radi i neće ovaj redak povezati s Dj 5:41.

 

Svjedočanstvo je Novog zavjeta da su prvi kršćani zazivali, navješćivali, trpili zbog, zapovjedali u itd... Isusovo ime.  Onaj tko to namjerno zamagljuje navješta drugo evanđelje.