Archives for: May 2013

"Vjerni i razboriti rob/upravitelj" u ranoj crkvi

    1Neka nas ljudi smatraju Kristovim slugama i upraviteljima Božjih svetih tajni.2A od upravitelja se traži da bude vjeran. (1 Kor 4:1-2, NWT) more »