Archives for: December 2012

Slavljenje "nebiblijskih" blagdana

Jedan prigodni post... :) O Božiću. Naišao sam na ove riječi u Probudite se! od 22.9.2003 Pritom nije najvažnije što je taj običaj značio prije nekoliko stotina godina, već kako se danas na njega gleda u području u kojem živite. Razumljivo je da se m… more »

"Ime" u Novom zavjetu

Koliko su JS promašili poantu novozavjetnog svjedočasntva uzvisivanjem starozavjetnog Božjeg imena se vidi iz naglaska koji Novi zavjet da je samo jednom imenu - Isusa. Činjenica je da kad Novi zavjet govori o Imenu (grčka riječ onoma) onda se to u vel… more »

Pitanja uz Jeremijinih 70 godina

 O 1914 nismo baš tako puno pričali. Zato sam ti i dao materijale da vidiš argumentaciju (koju ti nisam mogao usmeno prenijeti) i dogovorili smo se bili da ćeš ju proučiti, pripremiti se i da ćemo nakon toga o tome pričati. I ovdje si mi to obećao a sad… more »

"Vodeće tijelo" u ranoj crkvi?

Ova analiza je preuzeta s forum.hr-a a autor je sivko5. Analizira se postoji li u Novom zavjetu svjedočanstvo  da jeu Jeruzalemu psotojalo tijelo koje je upravljalo svim podhvaatima u sveopćoj ranoj crkvi. Djela 20:22-32  "22 A sad me, evo, duh potiče… more »

Gospodin ili Jehova u Hebrejima 1:10?

Poznato je da ne postoji niti jedan rukopis Novog zavjeta koji bi sadržavao Božje starozavjetno ime (JHVH/Jehova/Jahve). No unatoč tome prijevod Novi svijet na 237 mjestu umeće ime "Jehova". Jedno od pravila kojeg su se prevoditelji držali dok su "rest… more »